زبان عمومی دکتری و ارشد

جهانشاهی - یوسف زاده

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری فنی مهندسی و علوم پایه ۱۳۹۷

زبان دکتری فنی مهندسی و علوم پایه

پاسخ به هر 30 سوال زبان دکتری 1397 گروه فنی مهندسی و علوم پایه در سایت قرار گرفت. 

لطفا در صورت انتشار در سایر سایت‌ها و کانالها، ذکر منبع فراموش نشود!!

پاسخ تشریحی و جامع این گروه، در کتاب «زبان عمومی دکتری زیر ذره‌بین» ویرایش دوم هم اکنون منتشر شده است و قابل تهیه است. 

در این صفحه، پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری ۹۷ گروه فنی مهندسی و علوم پایه 1397 (برگزار شده در 4 اسفند 1396) بصورت رایگان قابل دانلود است.

بازخورد آولیه:

تحلیل تست‌های گرامر:

8 تست گرامر، 7 تست زدنی بودند و تست شماره 3 دشوارتر از سایر تستها بود و باید تسلط بیشتری برای پاسخگویی میداشتید و البته متن این تست اندکی غیراستاندارد است. در مجموع تستهای فنی مهندسی و علوم پایه به اندازه تستهای گروه دیگر، منطقی هستند. زدن 7 تست از 8 تست با خواندن تنها کتاب زبان زیر ذره بین کاملا دست‌یافتنی بود و برای زدن تست هشتم، باید دقت بیشتری انجام میدادید.

تحلیل تست‌های واژگان:

از 12 تست واژگان، هر 12 تست با کتابهای زبان زیر ذره‌بین قابل پاسخ بودند! صورت سوالات طولانی بود و زمان بیشتری نسبت به آزمونهای قبل میطلبید اما گزینه ها منطقی طرح شده بودند. 

از 48 لغت، 45 واژه در کتابهای زبان زیر ذره‌بین بودند. مطابق باورنکردنی 94 درصدی! به جای اینکه چندین کتاب بخوانید، یک کتاب را جندین بار بخوانید. 

تحلیل تست‌های درک مطلب:

9 تست متن، خوب و استاندارد بودند. باید صبر کرد و دید پاسخ تست 26 و 30 توسط طراح چیست چراکه اندکی چالش برانگیز هستند و میتونه نظر شخصی درشون تاثیر داشته باشه.


سوالات گرامر زبان دکتری 97

ارجاعات سوالات گرامر بر اساس کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین است. 

پاسخ سوال 1

The interweaving of so many different parts of physics …………….. the tight logical structure of the laws of nature.

1) illustrating

2) they illustrate

3) are illustrated by

4) illustrates

پاسخ صحیح گزینه 4 هست. چرا که جمع فعل نداره و نیاز به فعل داره (رد گزینه 1). همچنین جمله دارای فاعل در ابتدای جمله است و گزینه 2 با حضور they، فاعل دوم رو وارد جمله میکنه که مصداق حشو هست. گزینه 3 نه تنها بی دلیل مجهوله بلکه به صورت جمع اومده در حالیکه هسته گروه فاعلی interveawving هست که مفرده. این شما و انتخاب گزینه 4 که هم فعله، هم مفرده و هم هیچ حشوی نداره.

رجوع شود به مبحث: چه موقع از حالت مجهول استفاده میکنیم؟ صفحه 46 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین

و نکته جملهای که فعل نداره، فعل میخواد در صفحه 123 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 2

According to noted neurologist Antonio R. Damasio, joy or sorrow can emerge ……………..  physical changes in the body. 

1) to register the brain after only

2) only after the brain registers       

3) to register only after the brain

4) only after does the brain register

این جمله به طور مشخص دارای یک فعل است. can emerge. پس اگه ربط دهنده ای مثل only after به جمله اضافه بشه، باید فعل دوم هم در جمله قرار بگیره. گزینه 1 نه تنها only after رو برعکس نوشته که فعل هم نداره. گزینه 3 هم فعل نداره اما ربط‌دهنده اضافه کرده و رده. بین گزینه 2 و 4، گزینه 4 بی‌دلیل وارونگی داره در حالیکه only after باید ابتدای جمله بیاد تا وارونگی داشته باشیم. وارونگی در اون صورت که ربط‌دهنده است، در بخش دوم رخ میده.

رجوع شود به وارونگی به همراه ترکیبهای خاصی از only صفحه 117 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 3

The traffic light turns red, you stop, and an old lady steps into the crosswalk from the left. All of a sudden you are overcome with a feeling that you have been here before — in the same car, at the same crosswalk, …………….. . 

1) in the same way the same woman for stepping off the curb

2) with the same way and the same woman to step off the curb

3) with the same woman stepping off the curb in the same way

4) the same woman to step off the curb in the same way

این تست، تستی ضعیف محسوب می‌شه. دلیل اصلیش متن هست که اصلا صورت رسمی نداره و از نظر گرامری و نشان گذاری دارای اشکاله. برای رد گزینه 1، 2 و 4 باید گفت که اینجا بیان هدف نیست و حضور ساختار مصدر با to یا for + ing نادرسته. گزینه 3 هم که گزینه صحیح هست، حذف ضمیر موصولی رو شاهد هستیم که بدون ایراده. دقت کنین اشکالات خرد و ریز دیگه‌ای در سایر گزینه‌ها هست. مثلا in the same way صحیح هست نه with the same way. یا قبل از the same woman در گزینه 1، برای ارتباط با کلمه قبلی یا حرف اضافه باید قید شود و یا فاصله گذاری با کاما.

رجوع شود به رعایت ساختار موازی به هنگام لیست نمودن صفحه 114 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 4

سوال 4 زبان دکتری فنی مهندسی علوم پایه 97

برای استفاده از ضمیر them، حتما نیاز به مرجع هست که اینجا مشخص نیست. پس باید از ضمیر مبهم استفاده کنیم. (رد گزینه 2). همچنین the other هم باز معرفه است درحالیکه به کسی اشاره میکنه که مشخص نیست. برای کلی گویی نیازی به the نیست. دلیل دوم غلط بودن گزینه 3 و 4 هم، حضور is در انتهای جمله و برهم زدن بالانس هست.  

رجوع شود به توجه 10 صفت مقایسه‌ای صفحه 30  کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 5

سوال 5 زبان دکتری فنی مهندسی علوم پایه 97

بعد از خرف اضافه باید ing داربیاد پس گزینه 3 رد میشه. اما گزینه 1 و 2 معلوم هستند و گزینه 4 مجهول. باید پرسید: پس از اینکه به راه داده نشد یا راه نداد؟ که پاسخ مشخصا مجهول هست برای این فردی که بیرون مونده و گزینه 4 انتخاب میشه.

رجوع شود به استفاده از Gerund پس از حرف اضافه صفحه 49 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین

و رجوع شود به صورت مجهولی مصدر و اسم مصدر صفحه 54 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 6

سوال 6 زبان دکتری فنی مهندسی علوم پایه 97

این تست، از وازونگی با nor هست. یادمون که neither یا nor اگه ربط‌دهنده دو جمله باشند و پیش از فاعل بیان، سبب وارونگی میشن. اتفاقی که در گزینه 3 نیفتاده و در گزینه 2 و 4 هم از ترکیب نادرست not either و and so not (دو ربط دهنده) استفاده کرده.  

رجوع شود به وارونگی پس از قیود منفی یا محدودکننده صفحه 115 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین چاپ نگاه دانش


سوال 7 زبان دکتری فنی مهندسی علوم پایه 97

سوال 7 گزینه 3 صحیح است

حرف اضافه صحیح increase، in هست. همچنین گزینه 1 بی جهت وارونه شده و از فعل کمکی do استفاده کرده. گزینه 2 برای فاعل کننده کار، از فعل مجهول استفاده کرده و در گزینه 4 هم معنای increase بدون حرف اضافه ناقص مانده و همچنین محل قرارگیری قید نادرست است.  

رجوع شود به لیست اسمهای مهم + حرف اضافه مربوطه صفحه 151 و مبحث معلوم مجهول صفحه 45 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین

سوال 8 گزینه 4 صحیح است

این تست، دقت کنین که million زمانی که کلی گویی کنیم به همراه s جمع میتونه بیاد اما زمانی که به همراه عدد بیاد، نیازی به s جمع نداره:

 • He has millions of friends.
 • Up to five million people a year visit the county

پس گزینه 1 و 3 از گردونه حذف میشن. همچنین گزینه 1 هم برای برقراری رابطه بین دو اسم در جایگاه مضاف، مضاف‌الیهی باید از of استفاده که این نقص بین population و ten million هست. برای جمعیت، حرف اضافه صحیح with هست که این هم دلیل رد دیگری برای گزینه 2 هست.

رجوع شود به استفاده از of صفحه 80 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین 


سوالات واژگان زبان دکتری 97

ارجاعات لغات بر اساس مرجع واژگان کنکور ارشد و دکتری، جلد 1 زبان عمومی زیر ذره‌بین و کتاب زبان دکتری زیر ذره بین چاپ نگاه دانش است. (به ترتیب رنگ)

پاسخ سوال 9

The link between ivory and violence adds even more …………….. to the need to quash this deadly trade.

1) speculation روز هشتاد و پنجم صفحه 319 | صفحه 232 شماره واژه 431

2) ingenuity روز شصتم صفحه 238 | صفحه 220 شماره واژه 2

 3) urgency روز چهل و پنجم صفحه 185 | صفحه 190 شماره واژه 141

4) dispute روز سی و یکم صفحه 138 | صفحه 195 شماره واژه 367

پاسخ سوال 10

Astronomers have been able to examine much of the universe’s history by training their telescopes on distant galaxies and quasars that …………….. their light billions of years ago.

1) disguised روز شصت و دوم صفحه 244 | صفحه 208 شماره واژه 287

2) replicated روز  یکصد و چهارم صفحه 383

3) impeded روز شانزدهم صفحه 93 | صفحه 217 شماره واژه 231

 4) emitted روز چهارم صفحه 55 | صفحه 214 شماره واژه 113 

پاسخ سوال 11

When J. Langdon Down first described savant syndrome in 1887, coining its name and noting its association with …………….. powers of memory, he cited a patient who could recite Edward Gibbon’s The Decline and Fall of the Roman Empire verbatim.

1) hasty روز دوازدهم صفحه 81 | صفحه 196 شماره واژه 422

✔ 2) astounding روز نود و یکم صفحه 340 | صفحه 202 شماره واژه 50

3) innovative روز شصت و سوم صفحه 248 | صفحه 208 شماره واژه 290

4) implicit روز بیست و سوم صفحه 115 | صفحه 225 شماره واژه 96

سوال 12-17 زبان دکتری فنی مهندسی علوم پایه 97

پاسخ سوال 12

 1) remedy روز پانزدهم صفحه 87 | صفحه 225 شماره واژه 108

2) persistence روز پنجم صفحه 59 | صفحه 190 شماره واژه 153

3) prejudice روز پانزدهم صفحه 88 | صفحه 195 شماره واژه 386

4) misnomer اسم بی مسمی، اسم نادرست، آدرس غلط بر اساس آموزش ریشه پیشوند و پسوند هر دو کتاب، حاصل ترکیب mis + nomer.  

پاسخ سوال 13

✔ 1) degenerate روز شصت و سوم صفحه 247 | صفحه 222 شماره واژه 112

2) evolve روز بیستم صفحه 105 | صفحه 225 شماره واژه 77

3) soar روز 19 صفحه 100 و5 | صفحه 196 شماره واژه 417

4) demote بر اساس آموزش ریشه، پیشوند و پسوند هر دو کتاب، این واژه عکس promote است و پیشوند منفی‌ساز de و ریشه mote دارد.

پاسخ سوال 14

1) zealously روز  هفتادو نهم صفحه 300 | صفحه 214 شماره واژه 99

 2) inflexibly روز یازدهم صفحه 78 | صفحه 189 شماره واژه 120

 3) inextricably روز یکصد و دهم صفحه 401 | صفحه 220 شماره واژه 13

4) loyally روز هفتاد و نهم صفحه 299 | صفحه 195 شماره واژه 384

پاسخ سوال 15

1) challenged by روز هفتاد و هشتم صفحه 296 | صفحه 189 شماره واژه 106  

✔ 2) assimilated into روز چهل و یکم صفحه 173 | صفحه شماره واژه 

3) detracted from روز بیست و چهارم صفحه 118 | صفحه 183 و 175 آموزش دقیق ریشه 

4) attributed to روز ششم صفحه 60 | صفحه 223 شماره واژه 1 

پاسخ سوال 16

1) gathered روز سی و دوم صفحه 142 | صفحه 208 شماره واژه 302

2) exploited روز شصت و دوم صفحه 245 | صفحه 217 شماره واژه 230

3) concurred روز پنجاه و چهارم صفحه 218 | صفحه 213 شماره واژه 48 

✔ 4) augmented روز پنجاهم صفحه 205 | صفحه 218 شماره واژه 311 

سوال 20-17 زبان دکتری فنی مهندسی علوم پایه 97

پاسخ سوال 17

1) overcome روز هشتاد و هشتم صفحه 331 | صفحه 208 شماره واژه 296 

 2) disillusion روز هفتاد و نهم صفحه 301 | صفحه 242 تست 62 

 3) approach روز چهارم صفحه 53 | صفحه 188 شماره واژه 61

4) contradict روز پنجاه و پنجم صفحه 220 | صفحه 211 شماره واژه 427 

پاسخ سوال 18

 1) evacuation روز چهل و ششم صفحه 190 

 2) expediency روز سی و هفتم صفحه 160 | صفحه 219 شماره واژه 333 

3) anomaly روز شصت و ششم صفحه 257 | صفحه 217 شماره واژه 247 

4) genocide عینا صفحه 29 از پسوند cide | این واژه را در کانال تلگرام @GeneralEnglish سرچ کنین تا ببینید چند بار بر روی آن تاکید شده بود. 

پاسخ سوال 19

1) primary روز چهل و پنجم صفحه 185 | صفحه 204 شماره واژه 145 

 2) influential صفحه 237 شماره واژه 634 

3) coincidental روز پنجاه و چهارم صفحه 218 | صفحه 197 شماره واژه 459 

 4) colossal بسیار بزرگ | عظیم 

پاسخ سوال 20

1) hazardous for روز پنجاه و دوم صفحه 212 | صفحه 204 شماره واژه 143

✔ 2) amenable to مطیع، حرف‌گوش‌کن

3) consistent with روز سوم صفحه 50 | صفحه شماره واژه 363

4) resistant to روز نوزدهم صفحه 102 | صفحه 189 شماره واژه 103 


سوالات درک مطلب زبان دکتری 97

تحلیل ما از بخش سوالات درک مطلب کنکور دکتری 96 فنی مهندسی و علوم پایه بدین صورت است:

متن اول خیلی خوب و استاندارد بود، همه‌چی تموم بود واقعا. امیدوارم 5 تاش رو هم زده باشید.

و متن دوم دو سوال میتواند با نظر شخصی همراه شود. باید منتظر پاسخ گزینه‌ای سنجش شد. 

سوالات متن زبان دکتری فنی مهندسی علوم پایه 1397

سوال 21-25 زبان دکتری فنی مهندسی علوم پایه 97

پاسخ سوال 21 گزینه 1 صحیح است 

پاسخ سوال 22 گزینه 2 صحیح است 

پاسخ سوال 23 گزینه 3 صحیح است 

پاسخ سوال 24 گزینه 1 صحیح است 

پاسخ سوال 25 گزینه 4 صحیح است 

پاسخ متن دوم زبان دکتری فنی مهندسی علوم پایه 1397

سوال 30-26 زبان دکتری فنی مهندسی علوم پایه 97

پاسخ سوال 26 گزینه 4 صحیح است (پاسخ سنجش 2 است)

Propeties of a novelty that is down the line.

این گزینه از دید ما نمیتونه پاسخ صحیحی باشه. علت این امر اینه که وقتی «a» پیش از اسمی آورده میشه دو مفهوم رو میرسونه: 1. نکره بودن چیزی. 2. تاکید بر یک دونه بودن چیزی.
توی پاراگراف اول حداقل دو مورد بیان میشه و از این بابت این گزینه اصلا خلاصه درستی از پاراگراف اول متن نیست. گزینه 4 اما، هم دقیقا به زوایای این موضوع که بحث درباره microwave ovens هست اشاره داره و هم به جای شناسه نادقیق «a» از some استفاده میکنه.

A second microwave cooking revolution is around the corner:
1️⃣ As well as portable ovens you can stick in a backpack, advances in electronics will enable appliances that detect when their contents are thawed or about to boil over,
2️⃣ and smart ovens which cook multiple items at different rates simultaneously.

که این دو مورد مجزا که با and وصل شده‌اند بیش از a novelty هستند!

پاسخ سوال 27 گزینه 2 صحیح است 

پاسخ سوال 28 گزینه 4 صحیح است 

پاسخ سوال 29 گزینه 3 صحیح است (پاسخ سنجش گزینه 1 است)

اولین اشکال جزئی که صورت سوال دارد این است که منطقا باید None را یا زیرخط دار میکرد یا بزرگ مینوشت که از چشم نیفتد مخصوصا وقتی در ادامه EXCEPT را بزرگ نوشته است. (دقیقا کاری که تو سوال 159 علوم انسانی شده اما اینجا نشده، تو این سوالات یا هر دو باید بزرگ نوشته شوند، یا هیچکدام چراکه هدف آزمون، صرفا سنجش دانش زبان است.)
دومین مورد که البته مهمتره، انتخاب گزینه است.

It is more suitable for campers to carry around with them.

از این میشه دو برداشت داشت. یک برداشت اینه که این بیشتر برای کمپرها مناسبه که باهاش برن بیرون. یعنی برای کمپرها بیش از سایر افراد مناسبه.
در حالیکه در پاراگراف آخر از military، hikers و first responders هم صحبت شده و هیچ کدوم به دیگری ارجحیت ندارن.
احتمالا اون چیزی که هدف طراح بوده، باید به جای more suitable از safer استفاده میکرده و با than مشخص میکرده که منظورش نسبت به سایر گروههاست یا نسبت به تولیدات قدیم.
اما گزینه 1 چرا درسته؟
توی متن دقیق نوشته

It (1.5 kilogram Adventurer from Wayv) uses an NXP source that can heat up … .

وقتی اشاره به استفاده از محصولی از شرکت NXP میکنه، مشخصا میشه برداشت کرد که همکاری بین دو شرکت وجود داشته: 

was made in collaboration with NXP.

برای همین این گزینه منطقا صحیحتر است.

پاسخ سوال 30 گزینه 2 یا 3 صحیح است (بستگی به نظر طراح دارد)

نظر ما بر گزینه 2 هست و احتمالا نظر سنجش بر گزینه 3. چرا که برای مورد I هم در خط آخر استدلال میکند. دقت داشته باشید که طبق تعریف تمام مراجع، and می‌تواند برای بیان علت  و نتیجه هم به کار رود. همانند این سه مثال از لانگمن، کمبریج و آکسفورد:

  • I missed dinner and I’m starving!
  • Bring the flowers into a warm room and they’ll soon open.
  • Miss another class and you’ll fail.

  

facebook-زبان-عمومی
google-plus-زبان-عمومی

Instagram-General-English-زبان-عمومی

34 کامنت برای دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری فنی مهندسی و علوم پایه ۱۳۹۷

 1. نانوشیمی

  سلام  خداقوت
  ببخشید چطور دانلود کنیم نمیشه
  تشکر

 2. مهدی اسدی

  سلام ممنون از تحلیل و پاسخ سوالات
  سوال من از خدمت دوستان این هست که موقع آزمون دفترچه شماره ۲ یک نوع بود (۴۱۱A) یا کد دیگری هم داشت؟
  با تشکر

 3. toodeji

  سلام و وقت بخیر اگر امکانش هس پاسخ تشریحی قابلیت پی دی اف داشته باشه خیلی خوبه میشه پرینت کرد

 4. آرمان

  جناب جهانشاهی عزیز
  من با پاسخ هایی که شما گذاشته بودید درصدم نزدیک ۶۰ میشد. اما بیشتر غلط هایم از متن اول و خصوصا متن دوم بوده که همان طور که شما هم به طور کامل توضیح دادید پاسخ های سنجش غیر منطقی است. سوال من از حضرتعالی (با توجه به اینکه سنجش ۱۰ روز مهلت برا اعتراض داده) اینه که آیا توضیحات که شما در بالا ارائه دادید کافیست تا به عنوان اعتراض به گزینه ها برای سنجش ارسال کنیم؟قطعا دانش زبانی ما قابل قیاس با شما نیست و توضیح کامل تر از شما نمی توانیم بیابیم، فقط اگر در روزهای آتی توضیحاتتان اضاف نمی شود همان ها را برای سنجش ارسال کنیم.
  با سپاس فراون بابت زحمات بی دریغتان

  • به نظر من هرکسی که اعتراضی داره با زبان خودش بنویسه و متن واحد کپی نشه خیلی بهتره چون حساسیت ایجاد میشه. هرکسی تحلیل منطقی خودش رو داشته باشه و می تونه این رو پایه قرار بده اما از این کپی کردن خودداری کنین که برای خودتون و ما بهتر هست.
   موفق باشید

 5. احمدرضا

  سلام استاد. چقدر خوبین شما. بااینکه کامنت بد میذارن و میگن خلاف سنجش نگید باز هم طرف ما هستید و میگید اشکال داشته. بقیه که تا جواب سنجش اومد ۴ ۵ تا جواباشون رو اصلاح کردن بدون اینکه فکر کنن. من خودم ۲۶ رو a novelty زدم اما از دید من توجیح شما درسته و قانع شدم. حالا هرچی که خیر ما باشه و انشاالله که هرکسی به حقش برسه. اون یکی رو هم من NXP زدم که باز اینم نظر سنجش چیزی دیگه هست.

  فقط خواستم بگم مرسی که بودین کنار ما و مرسی که اشکالات رو خیلی راحت نوشتید و سریع همرنگ پاسخ کنکور نشید. متشکرم.

 6. یونس

  عرض سلام و ادب
  میخواستم بدونم کد دفترچه سوالات چی هست؟ به نظر B هست درسته؟؟

 7. محسن

  با سلام،

  تشکر ویژه بابت زحمات فراوونتون و کتاب بسیار خوب زبان عمومی جلد ۱ … من کلا قصد زدن زبان رو نداشتم ولی فقط با خوندن دو هفته ای کلمات کتاب شما تونستم ۲۵ درصد بزنم که واقعا به همینم راضی ام. سپاس فراوان

 8. zhabiz_alavi

  با سلام

  بنده پارسال ۵۲ درصد زده بودم اما امسال در حالیکه خیلی آماده تر بودم و به شدت برای آیلتس میخونم، باید بگم سوالات خیلی سخت تر و غیر استانداردتر از پارسال و مجموعه کنکورهای ارشد و دکتری بود. فکر میکنم قطعا میانگین امسال پایین تر از سالهای قبل خواهد بود و سر جلسه هم خیلی ها رو دیدم که قبل از پایان وقت عمومی پا شدن

  • سلام حضور شما
   احتمالش هست و این نسبی هست. یه نظرسنجی تو کانال گذاشتم که شاید به دانشجوها دید بده. ولی رشته با رشته فرق داره و نمیشه تعمیم داد حقیقتا.
   سوالات به نظر من همون حد هست و ضریب دشواری عجیب غریبی نداشته باشه و شاید ۱۰ درصد سخت تر شده باشه.

 9. اشکان

  سلام. دقیقا باید چیو و از کجا دانلود کرد؟ من که فایلی واسه دانلود مشاهده نمی کنم؟

 10. بابک

  سلام
  عرض ادب
  جناب جهانشاهی
  غیر از آنالیز گزینه ها در قسمت واژگان(که مطمینا کتاب “زیر ذره بین” سربلند ازش بیرون میاد!), با فرض تسلط کامل به کتاب, میشه  صورت سوال های واژگان رو هم درک کرد؟
  پ.ن:
  بنده دانشجوی ارشد و تا الان تا روز ۱۵ام  کتابتون رو مطالعه کردم.

  • سلام حضور شما
   برای درک صورت سوالات دو فاکتور خیلی مهمه:
   اول دونستن گرامر (بخصوص گرامر پایه و دبیرستان)
   دوم دونستن لغات پایه (دبیرستان) و جنرال آکادمیک

   بعضیا دامنه لغت خوبی دارن و کلی لغات دشوار بلدن اما لغات پایه و دبیرستان رو بلد نیستن هنوز. بعضیا فقط لغت بلد هستند و گرامر بلد نیستن. هر دو گروه ضرر میکنن و ممکنه نتونن صورت سوال رو ترجمه کنن.
   توصیه برای وقت باقیمانده. از این جا به بعد فقط لغات پرتکرار بخونین و تو این زمان ۲ ماهه باقیمانده درس به درس جلو نرید. موازی گرامر پایه رو هم مرور کنین و مطمئن بشید که لغات ساده و ابتدایی رو بلد هستید.
   موفق باشید.

 11. آرمان

  سلام جناب جهانشاهی

  با توجه به سوالات زبان دکترا علوم پایه ۹۷، چه درصدی رو با توجه به سطح سوالات زبان امسال خوب می دونید؟ کاری به رقبا ندارم، تجربه شما چه می گوید؟

  • سلام حضور شما
   من درصدهای امسال رو در حد پارسال میبینم. بعید هست میانگین تغییر زیادی بکنه. رقبایی که دنبال دانشگاههای خوب هستند و زبان رو پاسخ دادن متوسط ۳۰ براشون مد نظر هست که اگه بالاتر باشید تاثیر مثبت داره و اگه پایین تر، نیاز هست بقیه دروس رو بهتر زده باشید. طبیعتا خیلیا صفر میزنن و مثلا وقت روی جیمت میذارن تو آزمون. تناسب بین این دو هم مهمه.

 12. info

  با سلام.
  لطفا قبل از انتشار پاسخ های صحیح از طرف مرکز پاسخ گویی سازمان سنجش ، پاسخ های بخش reading را با نظرات شخصی ، مطرح نفرمائید که شکایت های فراوانی از این بابت صورت گرفته است.
  با تشکر
  info….!!!

  • سلام حضور شما
   من درکی از شکایت ندارم. چون هرکسی نظری داره و نظر طراح هم محترم هست. فک کنم مردم دیگه در حد پاسخ به سوالات حق اظهار نظر داشته باشن.

 13. حسین

  در مورد سوال ۲۵ هم باید بگم تو کل متن خبری از comparison نیست تا بخواد نظر نویسنده impartial باشه و لذا به نظر من indiferrence بهتره. باز شما استاد بنده هستید.

  • سلامت باشید
   واژه indifferent «بی‌تفاوت» زمانی استفاده میشه که بخوایم بگیم طرف علاقه ای به موضوع نداره و مترادف not interested هست. آیا شما بی علاقگی دیدید؟ اما واژه impartial یعنی بی طرف بودن و اینکه مثلا موضوعی رو نه با آب و تاب بی خودی بررسی کنی و نه اینکه خیلی کوچک جلوه بدی. یه متن آکادمیک صحیح باید به عنوان یه ویژگی مهمش impartial باشه و جانبدارانه نباشه.

 14. حسین

  ضمن تشکر از زحماتتمون. ولی در مورد سوالات ریدینگ متن ۲ فکر می کنم سوال ۲۶ گزینه ۲ و ۲۷ هم گزینه ۲ صحیح هستند

  • سلام حضور شما
   ممنون از نظر سازنده تون
   من ۲۶ رو موافق ۲ نیستم چون از a novelty صحبت میکنه اما بیش از یک مورد تو پاراگراف اول ذکر شده.
   سوال ۲۷ رو تا حد زیادی موافقم باهاتون گرچه می تونه that به a problem هم برگرده که نهایتا برگشت ارجاع میخوره به hotspots اما گزینه ۲ بهتره بدون شک.

   • حسین

    ممنونم, در مورد سوال ۲۷ اگه تو متن میگفت to solve that صحبت شما صحیح بود و that بر میگشت به a problem. اما گفته to change that که این مسلما به خود تکنولوژی مورد استفاده بر میگرده. در مورد سوال ۲۶ هم باید بگم تاکید متن بر روی  نوع تکنولوژی جدید (A novelty) در oven هاست  نه some features. هر چند سوالات اینجوری همیشه محل مناقشه هستند.

    • بله باز هم بحث هست سرش. گرچه من باز همون گزینه رو خلاصه بهتری برای متن میدونم چون a یعنی دقیقا یک دونه و حداقل دو ویژگی توی پاراگراف اول بحث شده. طبیعتا توی کتاب هم باز همین گزینه انتخاب میشه (ضمن اشاره به گزینه سنجش اگه تفاوت داشت) چون هرچی نگاه میکنم از (صرفا) یک خلاقیت تازه صحبت نشده.
     گزینه ۴ هم اصلا از novelty صحبت نمیکنه و دلیل ردتون صحیح نیست. «ویژگیهای برخی وسایل برقی جدید که قصد دارند در مایکروویوهای جدید گنجونده بشن.»
     گزینه ۲ اصلاح شده:
     properties of some novelties that are down the line.
     گرچه باز هم خلاصه دقیقی نیست چون نمیگه این novelty تو چه حوزه ای هست.

 15. علیرضا ابراهیمی

  سپاسگزار از این پشتیبانی هستیم.
  از دید من زبان زیر ذره بین رو نباید برای کنکور خوند، باید خوند چون دید من به شخصه رو به زبان عوض کرد. از این بابت همیشه دعای خیر من پشت شماست.

  • متشکرم از لطف شما
   امیدواریم زبان رو همه برای یک عمر بخونن و این هدف ما از نگارش کتابها بوده. اینکه بتونیم جامعه ای آگاهتر داشته باشیم.
   موفق باشید

 16. دلارام

  سلام استاد،‌ واقعا خیلی ممنوم از زحماتتون. امروز سر جلسه همش دعا به جونتون می کردم. کتاباتون عالی هستن. خدا خیرتون بده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Top