زبان عمومی دکتری و ارشد

جهانشاهی - یوسف زاده

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری علوم انسانی و هنر ۱۳۹۶

پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری گروه علوم انسانی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی - گروه هنر - گروه دامپزشکی- گروه زبان ویژه فرهنگ و زبان‌های باستانی 1396

جهت مشاهده پاسخ فنی مهندسی و علوم پایه 1397 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده پاسخ علوم انسانی، دامپزشکی، هنر و کشاورزی اینجا کلیک کنید. 

لطفا در صورت انتشار در سایر سایت ها، ذکر منبع فراموش نشود!!

پاسخ تشریحی و جامع این گروه، در کتاب «زبان عمومی دکتری زیر ذره‌بین» انتشارات نگاه دانش آمده است. 

از طریق این مطلب، داوطلبان کنکور دکتری می توانند پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری گروه علوم انسانی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی – گروه هنر – گروه دامپزشکی- گروه زبان ویژه فرهنگ و زبان‌های باستانی 1396 (برگزار شده در 6 اسفند 95) را بصورت رایگان دانلود نمایند.

از 8 تست گرامر، 7 تست بسیار ساده بودند و یک تست دشواتر. تمام تست ها و ارجاعات گرامر آن به کتاب زبان عمومی زیر ذره بین آمده است. خوشحالیم که این کتاب باز هم در کنکوری دیگر سربلند بود.

از 12 تست واژگان، حداقل 11 تست با کتاب زبان عمومی زیر ذره بین پوشش کامل داده شده است. سوال آخر، ریشه لغت پوشش داده شده است و توضیح مربوطه آمده است و اگر خوب حدس می‌زدید و به لغت اصلی مسلط بودید، می‌توانستید در حالت خوشبینانه هر 12 تست هم پاسخ دهید.

از 48 لغت، 42 لغت به عنوان لغت اصلی در کتاب زبان عمومی زیر ذره بین آورده شده بودند. ارجاعات دقیق داده شده است. بالاترین میزان تطابق. 

در تحلیل اولیه، سوالات گرامر بسیار استاندارد بودند و مطابق تحلیلی بود که در هفته قبل از کنکور دکتری در کانال تلگرام (telegram.me/GeneralEnglish) قرار دادیم. 

از این که چندین دانشجوی زبان زیر ذره بین درصد بالای 80 را در کنکور کسب کرده‌اند، خرسندیم و به خود می‌بالیم. تمام این ها نتیجه تلاشها و زحمات دانشجویان است.


سوالات گرامر زبان دکتری 96

ارجاعات سوالات گرامر بر اساس جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین (ویرایش سوم- چاپ هشتم) است. در ویرایشهای قبلتر نیز نکات موجود هستند اما شماره صفحات بر اساس آخرین ویرایش است.

پاسخ سوال 1

………………………. to move from a project manager position to a senior manager, it may be necessary for them to complete some form of project management certification.

1) a person who wants

2) did a person want

3) had a person wanted

4) should a person want

این تست، پرسش از وارونگی در شرطی هاست. 

برای درک این تست کافی است به مثال 30 از 6-4-3-6 وارونگی در جملات شرطی (صفحه 142)  در کتاب زبان عمومی زیر ذره بین مراجعه کنید:

 • If you should see Majid, give him my regards.
 • Should you see Majid, give him my regards.

میزان شباهت باور نکردنی است! should a person want و should you see …

طراح دقیقا تستی را با همین ساختار طرح کرده است و باز هم تاکید بر همان مباحثی که در کلاس با هم مرور داشتیم.


پاسخ سوال 2

Early marketing economists examined agricultural and industrial markets and described them ………………………. the classical economists.

1)  in the greatest detail from

✔ 2)  in greater detail than

3)  in far greater detail from

4)  in the greatest detail than

روی این تست شب قبل از کنکور دکتری، در کانال تلگرام (telegram.me/generalenglish) فایل صوتی گذاشتم و تاکید کردم. دقیقا روی همین than هم تاکید کردم که اگه صفتی دیدید که more، less داشت و یا مختوم به er بود، برای مقایسه مستقیم than میخواد! ساختار موازیش هم مهم بود. امیدوارم همگی درست زده باشید. با صفات مقایسه ای از than استفاده میشه. نکته ای که در مبحث 2-5-1 (صفحه 34)  از جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین می‌تونید ملاحظه کنید. 


پاسخ سوال 3

Jung and Myers were not the first to observe personality types, ………………………. about a typology of awareness.

1) neither Jung was first to write

✔ 2) nor was Jung the first to write 

3) neither did Jung first write

4) nor Jung did first write

پاسخ گزینه 2 است.

نکته گرامری این تست رو در کلاس (تست 49 جزوه گرامر کلاسی) و کتاب زبان عمومی زیر ذره بین جلد دوم بحث کرده بودیم مکرر و تست مشابه حل کرده بودیم. از مبحث FANBOYS در اینجا تست اومده. یادمون هست که بعد از nor، وارونگی داشتیم. همچنین اگر neither هم پیش از فاعل قرار بگیره، باز هم وارونگی نیاز داریم. (این یعنی رد گزینه 1 و 4 که وارونگی ندارن)

 اما برای انتخاب گزینه صحیح، با توجه به ساختار موازی در دو طرف مطلب، در بخش اول از the first to observe استفاده شده و در بخش بعدی نیز این ساختار حفظ می شود the first to write. دقت داشته باشید که دلیل رد گزینه 4 این موضوع نیست و می‌تواند این ساختار در بخش دوم تکرار نشود و اصلا لزومی به این تکرار نیست. توضیحات بیشتر دلیل این رد را می‌توانید در مبحث وارونگی جلد 2 مشاهده کنید. جایی که وارونگی پس از neither را متفاوت از وارونگی عادی دانستیم.

بنابراین گزینه 2 صحیح است. برای نکته وارونگی به «توجه 60» (صفحه 105)، برای رد گزینه 3 به مبحث 6-4-3-4 (صفحه 142) ویرایش جدید جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین مراجعه کنید.

نکته: یادمان باشد در اینجا nor و neither، قید نیستند، بلکه ربط دهنده است.


پاسخ سوال 4

………………………. readily acknowledged that workers are not motivated by money alone, their abstractiona were based only on the economic aspects of reality.

✔ 1) Although classical economists
2) Despite classical economists
3) Classsical economists, while
4) Classical economists, however,

بعد از جای خالی فعل acknowledged آمده است. لذا گزینه despite که در «توجه 63» صفحه 109 جلد دو زیر ذره بین هم تاکید شد، بعد از خود نمی‌تواند فعل بگیرد. (رد گزینه 2).

حضور while پس از فاعل و حدا شدن توسط کاما، از نظر نشانگذاری نادرست است. ما پس از while، شاهد جمله هستیم و ربط‌دهنده ای این چنینی یا برای جداسازی در میان دو جمله قرار میگیرند و یا در ابتدای جملات. مثال دقیق این کلمه در مبحث 6-3-2 کارکرد حروف ربط تبعی (صفحه 108) جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین آورده شده است.

همچنین however، قید است و نمی‌تواند کار ربط دادن دو جمله را انجام دهد. اگرچه از نظر نشانگذاری صحیح است اما با توجه به حضور جمله دوم (شروع شده با their abstractiona …)، نمی‌توان از این قید که ربط دهنده نیست استفاده کرد. توضیح بیشتر آن به همراه مثال در مبحث 6-3-1-2 صفحه 106.


پاسخ سوال 5

From the viewpoint of the insured person, an insurable risk is one for which the probability of loss is not ………………………. excessive premiums.

1) so high that requires

2) such high that requires

3) as high as to require

4) so high as to require

در این تست از ساختاری استفاده شده که پیش از این تو کنکور نیومده. از این بابت این تست رو می شه سخت ترین تست آزمون دونست.

ساختار so … as to do به معنای «انقدر …. که بخواد …» هست:

His comments on the book were so childish as to be not worth considering.

نظراتش در مورد کتاب انقدر کودکانه بود که بخواد ارزش توجه کردن داشته باشه!

برای حل این تست نو از رد گزینه استفاده می‌کنیم. در ساختار such یادمون هست که می تونه فقط با گروه استفاده مفرد یا جمع همراه شه (نه صفت). (رد گزینه 2 بر اساس مبحث 4-6-2 جلد دوم زیر ذره بین)

همچنین اگر در ترکیب از so … that استفاده کنیم، نیاز هست که پس از آن جمله کامل آورده شود. پس این گزینه هم رد می‌شود. («توجه شماره 33» صفحه 81 جلد دوم زبان زیر ذره بین)

ترکیب as … as طبق مبحث 2-7-1 جلد دوم زبان زیر ذره بین، برای حالتی است که بخواهیم قیاس داشته باشیم و دو طرف قیاس باید هم وزن باشند. اما فعل to require پس از این ترکیب کار را خراب کرده است و این قیاس نادرست را شکل داده است.

پس اگر گزینه های دیگر را می‌توانستید با دقت رد کنید، این تست قابل پاسخ بود اما تاکید میکنم که تست دشواری است.


پاسخ سوال 6

Grosseteste and Roger Bacon, ………………………. Aristotle’s inductive– deductive pattern of scientific inquiry, also made original contributions to the problem of evaluating competing explanations.

1) that restated in addition to

2) additionally restated

3) who additionally restating

 4) in addition to restating

باز هم نکته معروف مشکل that و کاما که بارها در کلاس و کتاب به آن اشاره شده است. (دلیل رد گزینه 1)

برای رد گزینه 2 به معلوم و مجهول رجوع کنید. جایی که دو نفر می توانند موضوعی را بازگو کنند (restating) نه اینکه بازگو شوند (restated)!!

برای رد گزینه 3 هم در تمام کلاس های گرامر فشرده به صورت نکته دقیق در جزوه ذکر کردیم که who، برای خود نیاز به فعل دارد و نباید به gerund پس از آن اکتفا کرد!! دقیقا عین همان نکته در کنکور آمده است. پس باید restating به صورت فعل می‌آمد نه اسم مصدر.

در نهایت گزینه صحیح که باز هم تاکیدی است از استفاده از gerund پس از حروف اضافه.  به مبحث 3-4-1-2 در صفحه 59  کتاب زبان عمومی زیر ذره بین رجوع کنید. توی جزوه کلاسی هم گفتم که کنار این کارکرد یه علامت بزنید چون مهمه.

از طراح برای این تست متشکریم.


پاسخ سوال 7

School social workers play an important role in gathering information about the students with whom they work and the circumstances ………………  .

1) in which do they live in them

2) in which they live

3) where do they live in

4) where they live in them

این تست جز ساده های کنکور بود! گزینه های رد را بسیار ساده طرح کرده بودند که شما به مشکلی برنخورید. 

با همان نکته جایی برای پیرمردها نیست، حضور where و them، حشو است و گزینه 4 رد خواهد شد. (صفحه 146).

گزینه 1 و 3 بدلیل سوالی نوشتن و استفاده از do پس از ضمیر موصولی نادرست هستند. نکته ای که هم سر کلاس تاکید مکرر داشتم و هم در «توجه 75» صفحه 121 جلد دو زبان عمومی زیر ذره بین عینا آمده است.

این شما و انتخاب گزینه 2! اما بدانید این گزینه درست است چراکه هم ساختار موازی را به درستی رعایت کرده، هم سوالی نوشته نشده، هم هیچ حشوی ندارد و هم جای حرف اضافه ضمیر موصولی در اون درسته. همه چی تمومه هزار ماشاا…! (برای توضیح بیشتر هم می تونید مبحث 6-3-4-9 صفحه 126 رو بخونید که مثال و توضیح  in which اونجا اومده. 


پاسخ سوال 8

The classifications for the revenue and expense items, as with the classifications of various assets and claims in the statement of financial position, ……………… by those who design the accounting system.

1) are often a matter of judgment

2) that are often a matter of judgment which

3) which are often a matter of judgment

4) are often a matter of judgment that

این تست هم جز ساده های گرامر کنکور دکتری 96 بود.

به سراغ فعل های این متن بریم. فقط فعل design را شاهد هستیم!

ربط دهنده هم در اینجا فقط who وجود دارد.

بنابراین جمله بالانس نیست و یک فعل دیگر که فعل اصلی جمله است، از قلم افتاده. تنها گزینه ای جواب خواهد بود که فعل داشته باشد! با همین نکته گزینه 2 و 3 و 4 هر سه حذف خواهند شد!! این سه گزینه بی دلیل ضمیر موصولی دارند! سر کلاس مکررا گفتم، موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمش می‌بست!! این همون تسته. ساده ترین تست دکتری 96.

راه ساده تر پاسخ به این تست هم حذف جمله بین دو کاما بود. نکته ای که توی صفحه آخر جزوه کلاس گرامر میگیم و تحلیل جمله رو ساده تر می کنه.


سوالات واژگان زبان دکتری 96

ارجاعات لغات بر اساس مرجع واژگان کنکور ارشد و دکتری، جلد 1 زبان عمومی زیر ذره بین است.

سوالات زبان دکتری انسانی و هنر 96پاسخ سوال139

1) Autonomous روز 4 صفحه 51

 2) Spontaneous روز 5 صفحه 55

3) Incredulous روز 103صفحه 374 (با افزودن پیشوند منفی ساز in)

4) Sedentary لغت مهمی که در جلد 3 زبان عمومی زیر ذره بین و آزمونهای تالیفی (صفحه 59) به عنوان پاسخ تست است:

Predictably, people with moderate activity levels burned somewhat more daily calories than …………….. people did — an extra 200 per day, on average.

1) intent   2) intermittent    3) sedentary    4) foundational

پاسخ سوال 140

When she reached for the receiver, he released it……………… and then lounged against the wall where he could hear her conversation.

✔1) reluctantly  روز 60 صفحه 230

2) profoundly روز 31 صفحه 137

3) exclusively روز 100 صفحه 366

4) functionally (از نظر عملکردی، به صورت کارآمدی) این لغت ساده در صفحات 157، 250 … آمده است.

پاسخ سوال 141

✔1) inevitable  روز 21 صفحه 104

2) invincible  این لغت به عنوان مترادف در کتاب آمده است

3) tangible  روز 49 صفحه 197

4) ostensible ظاهری (در کتاب نیست، البته گزینه پرت هست و نیازی به دانستن آن برای پاسخ به سوال نبود.)

پاسخ سوال 142

1) accelerate روز 19 صفحه 100

✔2) inundate روز 73 صفحه 276 (این لغت رو عینا تو کنکور آزمایشی دکتری رایگان که تو سایت، هفته قبل از کنکور، برگزار کردیم دادیم! جالبه که پاسخ تست هم هست!)

3) humiliate روز 101 صفحه 369

4) alienate روز 66 صفحه 253 (به صورت صفت همان فعل alien – توی دکتری 94، جلد 3 زبان زیر ذره بین صفحه 313 هم Alienation اومده.)

پاسخ سوال 143

1) frigidity روز 77 صفحه 293

✔2) solidarity روز 41 صفحه 170

3) verbosity روز 79 صفحه 297

4) obscurity روز 54 صفحه 214

پاسخ سوال 144

1) inquisitive  روز 94 صفحه 348

2) submissive روز 3 صفحه 47

3) addictive روز 40صفحه 165

✔4) conducive صفحه 304 جلد سوم (تست 23) البته لغت دشوار و سطح بالایی است.

پاسخ سوال 145

1) depleted  روز 76 صفحه 288

✔2) distorted روز 81 صفحه 305

3) despised این لغت عینا در صفحه 67 جلد 3 زبان عمومی زیر ذره بین (مرجع تست ارشد و دکتری) آموزش داده شده است. نکته این لغت از کتاب زبان زیر ذره بین در پایین آمده است.

متنفر بودن despise

البته لغت سطح بالایی است. در صغحه 216 جلد 1 بعنوان مترادف detest هم بیان شده است.

4) discarded روز 52 صفحه 208

سوالات زبان دکتری انسانی و هنر 96

پاسخ سوال 146

In 1969, a leading American surgeon claimed that for the majority of people, the use of tobacco has a ……………… effect.

1) conventional روز 66 صفحه 252

2) nocturnal  روز 74 صفحه 281

3) vocational  روز 51 صفحه 202

4) beneficial   روز 101 صفحه 370

پاسخ سوال 147

My cousin is a famous writer who enjoys his privacy so he uses a ………………to hide his true identity.

1) hierarchy  روز 68 صفحه 259

2) synopsis  روز 75 صفحه 284

3) paradigm روز 69 صفحه 264

 4) pseudonym اسم مستعار

این تست رو با رد گزینه باید می‌زدید یا با دونستن پیشوند pseudo با معنای false.

پاسخ سوال 148

Martin’s gaze fell on the stone in front of him, and he read aloud to himself the ……………… there.

 1) inscription   در صفحه 25 دقیقا ریشه این لغت script به معنای «نوشتن» توضیح داده شده و به عنوان مثال این لغت آمده است.

2) corruption  روز 107 صفحه 387

3) aspiration روز 64 صفحه 247

4) disposition  روز 31 صفحه 136

پاسخ سوال 149

These oil paintings show a respect for the Pre-Raphaelites, Picasso, Munch and Van Gogh, yet are highly ………………, urban and modern.

1) arbitrary روز 27 صفحه 125

✔ 2) contemporary روز 34 صفحه 148

3) vulnerable روز 86 صفحه 318

4) impulsive روز 5 صفحه 55

پاسخ سوال 150

The doctor’s ……………… about using herbs as medicine disappeared when the patient was cured of  malaria.

1) fatalism تقدیرگرایی
2) plagiarism روز 101 صفحه 368 (تو کانال تلگرام هم گذاشتیم)
✔ 3) skepticism لغت skeptical در درس 108 صفحه 389
4) syllogism قیاس (این لغت در کتاب نیست و گزینه ردگم‌کنی به حساب می‌آید! رجوع کنید فایل صوتی شب آزمون  دکتری)


سوالات درک مطلب زبان دکتری 96

تحلیل ما از بخش سوالات درک مطلب کنکور دکتری 96 علوم انسانی، هنر، دامپزشکی و …. بدین صورت است:

متن اول زمان بر و  چالشی بود و متن دوم ساده و قابل پاسخ. سوال 152 و 153، خیلی در دسته‌بندی استاندارد جای نمی‌گیرند اما 8 سوال دیگر، کاملا منطقی و به جا بودند. سوال 153 زمانی بیش از حالت عادی نیاز دارد و جا برای اعمال نظر شخصی طراح باز است. سایر سوالات روتین هست. در مجموع پاسخ به 7 تست از این 10 تست در وقت قانونی انتظاری منطقی است. هر 5 تست متن دوم، هنرمندانه طراحی شده بودند.

سوالات درک مطلب دکتری 96

پاسخ سوال 151

گزینه 1 صحیح است (در سطر سوم اشاره شده  که هر دو در اوایل قرن 19 میلادی بوجود آمدند.)

پاسخ سوال 152

گزینه 3 صحیح است (تست سختی هست و حدس معنی آن از متن دشوار است. سخت ترین تست درک مطلب این آزمون است.)

پاسخ سوال 153

گزینه 4 صحیح است

پاسخ سوال 154

گزینه 2 صحیح است (برای قسمت اول در سطر 14 قسمت every three years پاسخ وجود دارد و برای قسمت سوم سطر 9 قسمت who served as its first)

پاسخ سوال 155

گزینه 3 صحیح است (تمامی اسامی به غیر این اسم در متن آمده است. ارجاع شود به سطور 7 و 8.)

سوالات درک مطلب دکتری 96

پاسخ سوال 156

گزینه 1 صحیح است (خطوط اولیه پاراگراف 1)

پاسخ سوال 157

گزینه 2 صحیح است (دانش واژگان و درک واژگان در متن)

پاسخ سوال 158

گزینه 4 صحیح است (بر اساس استفاده از Greeks به جای پایتخت آن Athens (نیاز به دانش جغرافیای مختصر فرای متن هم داشت!))

پاسخ سوال 159

گزینه 1 صحیح است (بازنویسی جمله سه خط مانده به پایان: this tax did little to restrain …)

پاسخ سوال 160

گزینه 3 صحیح است (استفاده از مترادف numerous  به صورت widespread و pay lettle attention به جای peruse)


  

facebook-زبان-عمومی
google-plus-زبان-عمومی

Instagram-General-English-زبان-عمومی

31 کامنت برای دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری علوم انسانی و هنر ۱۳۹۶

 1. احمدی

  سلام چطور میتونم در کانال تلگرامتون عضو بشم

 2. مجتبی از اصفهان

  سلام
  من داوطلب ارشد هستم
  با توجه به وقت باقی مانده حدود دو ماه استفاده و شروع از کتاب گرامر زیر ذره بین را توصیه می کنید ؟
  اگ نه چطوری خودم را برسونم. ۵ سوال در قالب کلوز تست تو نکور مدیریت هست. میشه حدود ۱۶ درصد . ممنونم

  • سلام
   من نمی دونم سطح شما چقدر هست. اگه در حد دبیرستان وازه بلدید و یه سری لغات اصلی و ساده رو بلدید، جلد ۲ رو می تونید بخونید و یک ماهه جمعش کنید. ۴ یا ۵ تست تضمین شده خواهد بود.

 3. خ

  اگر ممکن است درباره سوال ۱۵۱ بیشتر توضیح دهید که چرا گزینه ۲ غلط است.

 4. احمدی

  سلام‌ استاد گرامی میشه یکم در مورد جلد اول کتابتون توضیح بدید

 5. امیر

  سلام استاد
  با توجه به پاسخنامه شما زبان من ۶۷ درصد میشه. واقعا ممنونم از زحمت های شما. کلا بعد کنکور زیاد حس خوبی نداشتم… ولی خدا رو شکر دارم امیدوارتر میشم.
  با سپاس بیکران

 6. s

  سلام بر استاد ارجمند… ۳۳٫۳۳ درصد  زدم متاسفانه. نظر شما چیه؟ درصد امیدوار کننده ای میتونه باشه… رشته من فلسفه تعلیم و تربیت

 7. س.م.م

  با توجه به پاسخ های ریدینگ، درصد زبان انگلیسی (انسانی) من ۷۷ درصد شد. جی مت ۶/۶ و تخصصی ۳۱ رشته الهیات (ضریب ۴). امیدوارم قبول شوم. و برای شما (ادمین محترم) و همه دوستان آرزوی موفقیت دارم.

 8. َM.R.

  سلام و عرض ادب
  بسیار ممنون از زحمات شما استاد گرامی
  ببخشید پاسخ به سئوال‌های ردینگ رو کی برامون میذاری رو سایت؟
  سپاس فراوان از شما استاد گرامی
  با کتاب‌های شما زبان رو خوب زدم
  ممنون

 9. میلاد

  سلام استاد
  ممنون از زحماتتون .
  تست های درک مطلب رو هم قرار می دید ؟
  به نظرتون چه درصدی توی این آزمون، متوسط و چه درصدی بالا به حساب میاد ؟
  با تشکر فراوان از شما

  • سلام
   هنوز سوالات درک مطلب رو ندیدیم. این پاسخها تا پاسی از شب طول کشید
   حتما قرار می دیم در فایل نهاییمون تو همین صفحه
   درصد متوسط می شه حدود ۳۰٫ درصد بالا می شه ۶۰ و بیشتر
   آزمون نرمالی بود

   • س.م.م

    سلام عرض شد
    من زبان انگلیسی (انسانی) را در حدود ۷۰ درصد زدم (ضریب ۱) ولی تخصصی ام که ضریب ۴ بود رو ۳۰ درصد زدم. به نظر شما چقدر می تواند زبان انگلیسی به کمک من بیاید با توجه به اینکه در رشته ما، تقریبا یا سفید می دهند یا خیلی بزنند ۱۰ تا ۲۰ درصد است. ممنون از سایت فوق العاده آپدیت و دقیق شما.

    • سلام
     حتما تاثیر می ذاره. جیمت هم باید دید چی کار کردید ولی واقعا رشته به رشته، کنکور به کنکور فرق داره و نمی شه پیش بینی کرد اصلا

 10. smm

  سلام ممنون از پاسخ های عالی شما لطف بفرمایید reading ها رو هم پاسخ بدهید با تشکر

 11. مهرانه

  سلامممم استاد عزیز

  من اومدم یه چیزی بگم خوشحال شید! نمی دونم یادتون میاد منو یا نه؟ خیلی پیام دادم و مشاوره گرفتم و اذیتتون کردم. من یادتون باشه پایین ترین درصد ارشدم زبان بود. ۷ درصد زده بودم. خیلی این مدت اذیتتون کردم اما خدا رو شکر میکنم که شک ندارم بالای ۵۰ میزنم این کنکور روووووو. االبته اینو بگم که به بیشترین از اینا امیدوارم و مینیممش رو گفتما.

  خلاصه اومدم تشکر کنم بابت کتابتون و مشاوره هاتون که یخرده خستگی این مدت از تنتون بره بیرون

  ممنونتونمممم

 12. neda

  سپاس از لطف و وقتی که اختصاص دادید.

 13. neda

  با عرض سلام و خسته نباشید. ممنون از سایت خوبتون
  تا اینجا قبول زحمت کردید و ۱۴ سوال رو پاسخ دادید، امکانش هست بقیه سوالات رو هم پاسخ دهید. تا کمی نسبت به عملکردمون مطمئن بشیم.
  ممنون از لطف و توجهتون

  • سلام حضور شما
   من اگه سوالات رو داشتم، پاسخ بهشون با تایپ نهایتا ۲ ساعت طول میکشید! متاسفانه سوال دیگه ای ندارم. به محض اینکه برسه دستم الباقی رو هم می ذارم حتما.
   تا صبح شاید بچه ها برسونن.

 14. آرمین

  سلام و خسته نباشید به همه دوستان و شما استاد عزیز که همواره کنار ما بودید و هنوز هم هستید. سوالات زبان امسال با وجود زیر ذره بین واقعا راحت بود برای من. خیلی تشکر می کنم از شما بابت همه پشتیبانی ها و مجموعه کتب بی نظیرتون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Top