زبان عمومی دکتری و ارشد

جهانشاهی - یوسف زاده

تفاوت آزمون تافل و آیلتس در چیست؟ + دانلود منابع

تفاوت آزمون تافل و آیلتس در چیست؟ + دانلود منابع By Blog ۳۳

تفاوت آزمون تافل و آیلتس در چیست؟ + دانلود منابع

تافل یا آیلتس؟ مساله این است

این مطلب، جامع ترین قیاس دو آزمون تافل و آیلتس به زبان فارسی است. کلیه مطالب مندرج در این بخش توسط اساتید جهانشاهی و یوسف زاده تنظیم شده و مشابه آن در هیچ کتابی نوشته نشده است

Top