زبان عمومی دکتری و ارشد

جهانشاهی - یوسف زاده

کلاس های گرامر فشرده زبان عمومی ارشد و دکتری

جلد دوم زبان عمومی ارشد زیر ذره بین By Blog ۲۲۷

جلد دوم زبان عمومی ارشد زیر ذره بین

جلد دوم کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین شامل سه زیر بخش اصلی، “پاسخ کاملا تشریحی کلوزتستهای زبان عمومی کلیه رشته‌ها و گرایشات از سال 86 تا 95”، “بررسی کامل دستور زبان انگلیسی به همراه نکات ضروری” و “آزمونهای منتخب و تألیفی

Top