یوسف زاده / جهانشاهی

 

 زبان عمومی دکتری و ارشد

کلاس های گرامر فشرده زبان عمومی ارشد و دکتری

جلد دوم زبان عمومی ارشد زیر ذره بین By Blog ۲۰۲

جلد دوم زبان عمومی ارشد زیر ذره بین

ویرایش سوم کتاب گرامر زبان عمومی زیر ذره بین

جلد دوم کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین شامل سه زیر بخش اصلی، “پاسخ کاملا تشریحی کلوزتستهای زبان عمومی کلیه رشته‌ها و گرایشات از سال 86 تا 95”، “بررسی کامل دستور زبان انگلیسی به

Top