زبان عمومی دکتری و ارشد

جهانشاهی - یوسف زاده

طریقه صحیح مطالعه برای زبان عمومی کنکور ارشد و دکتری

جلد دوم زبان عمومی ارشد زیر ذره بین By Blog ۲۲۵

جلد دوم زبان عمومی ارشد زیر ذره بین

جلد دوم کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین شامل سه زیر بخش اصلی، “پاسخ کاملا تشریحی کلوزتستهای زبان عمومی کلیه رشته‌ها و گرایشات از سال 86 تا 95”، “بررسی کامل دستور زبان انگلیسی به همراه نکات ضروری” و “آزمونهای منتخب و تألیفی

Top