زبان عمومی دکتری و ارشد

جهانشاهی - یوسف زاده

Ms-96-Thurs-Fri-mor@GeneralEnglish

Ms-96-Thurs-Fri-mor@GeneralEnglish

دانلود سوالات و پاسخ زبان کنکور کارشناسی ارشد 1396 مهندسی صنایع، مهندسی عمران، معماری، شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی نقشه برداری، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی کامپیوتر، علوم اجتماعی، علوم جغرافیایی،
زبان و ادبیات فارسی، علوم اقتصادی، تربیت بدنی، حقوق، علوم سیاسی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Top