یوسف زاده / جهانشاهی

 

 زبان عمومی دکتری و ارشد

مترادفهای جلد ۱

آیا لازم است که در کتاب جلد اول، مترادف ها را نیز بخوانیم؟

Vocabulary

در بحث مترادف های کتاب جلد اول، سوالات مکرری پرسیده می شود. این مترادف ها از نظر اولویت در درجه اهمیت پایین تری قرار می گیرند. اما توصیه می شود تا در مطالعه اولیه، حداقل مترادف های ساده خوانده شود. بهتر است در دوران مرور، سایر مترادف ها نیز آموخته شود. در کنکورهای اخیر از مترادفها نیز سوال طرح شده است گرچه تعداد آن اندک بوده است.

در مجموع بهتر است تا لغات را به زبان انگلیسی بیاموزید. این سبک از یادگیری زبان به شما کنکور دو چندانی خواهد نمود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Top