زبان عمومی دکتری و ارشد

جهانشاهی - یوسف زاده

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری علوم انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی ۱۳۹۷

پاسخ تشریحی زبان عمومی دکتری 97 انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

پاسخ سوالات گرامر و واژگان در سایت قرار گرفت.

لطفا در صورت انتشار در سایر سایت‌ها و کانالها، ذکر منبع فراموش نشود!!

پاسخ تشریحی و جامع این گروه، در کتاب «زبان عمومی دکتری زیر ذره‌بین»، ویرایش دوم انتشارات نگاه دانش هم اکنون چاپ شده است. 

در این صفحه، پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری ۹۷ گروه علوم انسانی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی – گروه هنر – گروه دامپزشکی- گروه زبان ویژه فرهنگ و زبان‌های باستانی 1397 (برگزار شده در 4 اسفند 1396) بصورت رایگان قابل دانلود است.

تحلیل تست‌های گرامر:

هر 8 تست گرامر، به نسبت نرمال بودند. تستها همه شکل داشت و کاملا استاندارد ارزیابی میشوند و خبر خوش اینکه 100 درصد تستهای گرامر تنها با کتاب زبان دکتری زیر ذره بین چاپ نگاه دانش قابل پاسخ بود. یک کتاب جامع هم برای گرامر، هم واژگان و هم درک مطلب.

تحلیل تست‌های واژگان:

از 12 تست واژگان، هر 12 تست فقط با خوندن کتابهای زبان زیر ذره‌بین قابل پاسخ بودن. تستها در مجموع، برغم گزینه‌های متوسط، متون بعضا دشواری داشتند و ممکن است برای برخی که تسلط خوبی به گرامر یا لغات پایه‌ای نداشتند، ترجمه صورت سوال دشوار بوده باشد.  

42 واژه از 48 واژه در کتب زیر ذره‌بین بودند و اینجاست که به جای خواندن چندین منبع، یک منبع را باید چندین بار خواند.

تحلیل تست‌های درک مطلب:

از 10 تست متن، همگی نرمال و منطقی بودند. برای یک یا دو تست باید منتظر پاسخ و نظر نهایی سنجش بود.


سوالات گرامر زبان دکتری 97

ارجاعات سوالات گرامر بر اساس کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین است. 

پاسخ سوال 1

One of the director’s biggest jobs, ………………………  beyond acting, is that of creating a world for the characters to live in. 

1) who also goes

2) which also goes

3) that also go

4) also by going

طبق نکته معروف کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین که that با کاما مشکل داره، گزینه 3 سریع رد میشه. دقیقا یک روز قبل از کنکور روی این موضوع تو کانال تلگرام @GeneralEnglish تاکید کردیم. همچنین، با توجه به مفرد بودن فاعل (one هسته گروه فاعلی است) گزینه 3 از این طریق هم می‌تونه رد بشه. همچنین also برای افزودن به اطلاعات قبلی است اما اینجا از چیزی صحبت نشده (رد گزینه 4). نهایتا one به jobs برمیگرده که چون غیرانسان هست، طبیعتا از which باید برای اون استفاده شه و نه who (رد گزینه 1).

رجوع کنید به مبحث who-cluase، which-cluase و that-cluase در صفحات 95 الی 97 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 2

………………………. in her sitting room, Charlotte looked as if she were posing for Manet.

1) To lie in repose on the seat

2) In repose on the seat by lying

3) While was lain in repose on the seat

4) Lying in repose on the seat

گزینه با 2 فعل و یک ربط‌دهنده بالانسه. گزینه 3 از While استفاده کرده اما باید بعدش یا فعل و فاعل بیاد و یا تلفیق داشته باشیم. گرچه مجهول بودن فعل هم مشکل دیگه این گزینه است. در صورت انتخاب گزینه 2، بدل درستی برای فاعل شکل نمیگیره. همچنین در گزینه 1 هم بیان علت نداریم که از مصدر با to استفاده کنیم. گزینه 4 حاصل تلخیص در عبارات زمانی است و قاعل lie هم با فاعل جمله دوم تطابق کامل داره و این تلفیق بدرستی انجام شده. 

رجوع کنید به مبحث بدل صفحه 102 و مبحث تلخیص عبارات زمانی صفحه 120 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 3

Each passage appears on its own page, beginning with the title, the genre or form of the passage, and the main comprehension skill ………………………. . 

1) for which the passage addressed

2) the passage addresses

3) addresses the passage

4) and the passage addresses

این تست، عالیه! یه سوال استاندارد از which مفعولی محذوف و استثنائات بالانسی که هم در کتاب دکتری مکررا روش تاکید کردیم و هم سر کلاسها. آیا واقعا این and، باید بعدش جمله بیاد؟؟ پاسخ صد در صد منفیه. همونطور که میبینم بعد از and هیچ جمله ای نیست و فقط یک کلمه ذکر شده و در ادامه با ضمیر موصولی (محذوف) در مورد اون کلمه توضیح داده شده. 

رجوع کنید به مبحث طریقه حذف ضمیر موصولی از عبارات موصولی صفحات 100 الی 102 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین چاپ نگاه دانش


پاسخ سوال 4

Modern-day psychologists have written about the childhood of eighteenth-century writer Jonathan Swift: ………………………. a posthumous child, but his mother was geographically distant from him in his early years.  

1) he was not only

2) not only being

3)  not only was he

4) although he not only was

این تست، از وارونگی هست که هم توی کانال تلگرام تاکید شده و هم توی مرور مطالب شب کنکور توی کانال گذاشتیم. حضور not only در ابتدای جمله سبب وارونگی پس از خودش میشه. جایی که was و he جاشون عوض شده. گزینه 1، 2 و 3 ساختار موازی رو در ترکیب not only … but also رعایت نکردن.

رجوع کنید به مبحث not only … but also … صفحه 92 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 5

سوال 5 زبان دکتری انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

این تست، هم بسیار زیباست. از استثنائات بالانس، همانند تست 3 همین آزمون. حذف ضمیر موصولی در جایگاه مفعولی، همچنین حضور حرف اضافه of هم پیش از صحیحه.

رجوع کنید به مبحث طریقه حذف ضمیر موصولی از عبارات موصولی بخصوص بخش مفعولی صفحه 100 الی 102 و همچنین محل قرارگیری حرف اضافه در عبارات موصولی صفحه 103 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 6

سوال 6 زبان دکتری انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

این تست، تست هوشمندانه‌ای است و دارای گزینه دشوار those there are in است. پیش از هرچیزی برای بیان مالکیت و ساختار مضاف، مضاف‌الیهی، صرفا از of استفاده می‌شود و نه from. (رد گزینه 3 و 4). اما گزینه 2 با those اشاره به literature ای دارد که مفرد است و غیرقابل شمارش و از این بابت نادرست. این شما و انتخاب گزینه 1. اما دقت کنید که that of یا those of مکررا تو کنکور اومدن. مثل تست معروفی که سر کلاس میزنیم همیشه: those of his competitors و من برای توضیحش ناچار به نقاشی کشیدن می‌شم!

رجوع کنید به مبحث تطبیق در سوم شخص مفرد صفحه 109؛ استفاده از of در صفحه 80 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 7

سوال 7 زبان دکتری انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

این تست رو با دو نکته از کتاب زبان دکتری زیر ذره بین بزنیم. 1. اینکه percentage با عدد نمیاد و 2. اینکه since از نشانه‌های مهم زمان کامل هست. هر دو اینها گزینه‌های دیگه رو رد میکنن و حکم به انتخاب گزینه 1 میدن.

رجوع کنید به مبحث کسر و درصد صفحه 75 و زمان حال کامل صفحه 40 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


پاسخ سوال 8

سوال 8 زبان دکتری انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

این تست، تست جونداری هست. خیلی خیلی تست خوبیه و ساختار موازی ظریفی داره. پیش از هرچیزی جمله یک فعل داره و بالانسه. پس گزینه 2 که ربط‌دهنده تحمیل میکنه اما فعل نمیاره و گزینه 3 که فعل تحمیل میکنه و ربط‌دهنده نمیاره، بالانس رو به هم میزنن. بین گزینه 1 و 4، اون گزینه ای انتخاب میشینه که ساختار موازی رو تامین کنه. اما به نظر شما ساختار موازی از کجا شروع میشه؟ (تمرین: آیا این گزینه هم اگه بود صحیح بود؟ چرا؟ and to move). فک کنم راهتمایی کافی رو دارید. این تست مشابه تست ارشد هست که میگه: to shape and be shaped. جایی که میبینیم برای ساختار موازی معلوم مجهول مهم نیست و شروع محل وقوع ساختار موازی هم مهمه.

رجوع کنید به مبحث رعایت ساختار موازی در کلمات ربط همپایه‌ساز صفحه 112 و بالانس جمله در صفحه 123 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین


سوالات واژگان زبان دکتری 97

ارجاعات لغات بر اساس مرجع واژگان کنکور ارشد و دکتری، جلد 1 زبان عمومی زیر ذره‌بین و کتاب زبان دکتری زیر ذره بین چاپ نگاه دانش است. (به ترتیب رنگ)

پاسخ سوال 9

Though little is yet agreed in Paris as the UN climate talks enter their final days, nobody seems to doubt a deal will be ………………………. .

1) blown شکل سوم فعل دوران راهنمایی blow «وزیدن»

2) shaken باز هم شکل سوم فعل ساده shake که تو هر دو کتاب بارها تو مثال و مترادف اومده اما از سادگی‌ش، لغت اصلی نیست.  

3) sworn این هم شکل سوم swear «قسم خوردن؛ یا بددهنی کردن» که تو صفحات 298، 281، 355 و … جلد 1 و پایین صفحه 231 از کتاب دکتری اومده.

 4) struck روز پنجاهم صفحه 204 | شکل سوم strike

پاسخ سوال 10

The coming of the machine age, which placed less of ………………………. on physical strength, might well have been expected to ease the subjection of women.

1) an endeavor روز  پنجاه و یکم صفحه 207 | صفحه 231 شماره واژه 371 

2) a distinction روز بیست و چهارم صفحه 119 | صفحه 204 شماره واژه 136 

 3) a premium روز آخر صفحه 409 پاسخ تست 26 

4) an aggression روز سی و هشتم صفحه 162 | صفحه 227 شماره واژه 170 

سوال 11 -15 زبان دکتری انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

پاسخ سوال 11

1) emerge روز سی و سوم صفحه 144 | صفحه 192 شماره واژه 229 

2) sprout روز یکصد و هشتم صفحه 395 و 396، سه بار بعنوان مترادف اصلی | صفحه 235 شماره واژه 527

✔ 3) hibernate روز نود و هفتم صفحه 362 | صفحه 221 شماره واژه 30 (از پیش‌بینی‌های زیر ذره‌بین با صفر تکرار)

4) evaporate روز هشتاد و دوم صفحه 312 | صفحه 205 شماره واژه 176

پاسخ سوال 12

✔ 1) indispensable روز هشتاد و هفتم صفحه 326 | صفحه 222 شماره واژه 87 

2) concurrent روز پنجاه و چهارم صفحه 218 | صفحه 222 شماره واژه 82

3) redundant روز چهل و پنجم صفحه 186 | صفحه 229 شماره واژه 268

4) spontaneous روز دوازدهم صفحه 81 | صفحه 196 شماره واژه 402

پاسخ سوال 13

1) covert روز شصت و دوم صفحه 243 | صفحه 199 شماره واژه 27 

✔ 2) laconic روز هفتادو چهارم صفحه 283 | صفحه 212 شماره واژه 12 

3) reliable «قابل اعتماد»، لغت ساده دبیرستانی هست. در مثالها مکرر اومده اما از سادگی، لغت اصلی نیست. 

4) compatible روز یازدهم صفحه 77 | صفحه 217 شماره واژه 228 

پاسخ سوال 14

✔ 1) subsequent روز هفتادو دوم صفحه 276 | صفحه 196 شماره واژه 418 

2) pragmatism روز نود و چهارم صفحه 351 | صفحه 219 شماره واژه 339

3) hypothetical روز هشتم صفحه 69 | همچنین بعنوان مترادف سه واژه در کتاب دکتری

4) minimal «اندک» باز هم لغت در حد راهنمایی و ساده | صفحه 187 شماره واژه 26 

پاسخ سوال 15

1) propulsion روز شصتم صفحه 238 | صفحه 177 در آموزش پیشوند pro. از ریشه propel صفحه 229 واژه 286

2) density «چگالی» باز هم لغت در حد راهنمایی و دبیرستان | بارها در مثالها اومده

✔ 3) defect روز دهم صفحه 74 | صفحه 188 شماره واژه 63

4) headway «پیشروی» معمولا به صورت make headway «پیشرفت کردن» 

سوال 16-20 زبان دکتری انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

پاسخ سوال 16

1) frugal روز اول صفحه 53 | صفحه 215 شماره واژه 140 

2) inflationary روز اول صفحه 46 | صفحه 224 شماره واژه 57 

3) eternal روز سوم صفحه 50

 4) viable روز سی و سوم صفحه 146 | صفحه 214 شماره واژه 122 

پاسخ سوال 17

1) continuum «پیوسته، سلسله، تسلسل» از ریشه continue 

 2) compromise روز دوم صفحه 48 | صفحه 221 شماره واژه 66

3) stimulation روز شصت و چهارم صفحه 253 | صفحه 230 شماره واژه 337 

4) impression روز سیزدهم صفحه 83 | صفحه 204 شماره واژه 131 

پاسخ سوال 18

1) inflict «تحمیل کردن، وارد ساختن»

2) impose روز سی ام صفحه 134 | صفحه 228 شماره واژه 221

✔ 3) overthrow روز یکصد و چهارم صفحه 383 | صفحه 234 شماره واژه 496 

4) diminish روز بیست و چهارم صفحه 118 | صفحه 195 شماره واژه 375

پاسخ سوال 19

✔ 1) fulfilling روز یکصد و یکم صفحه 372 

2) foretelling روز سی و یکم صفحه 140 | صفحه 221 شماره واژه 29 

3) persevering روز هشتاد و هفتم صفحه 328 | صفحه 215 شماره واژه 135

4) speculating روز هشتاد و پنجم صفحه 319 | صفحه 232 شماره واژه 431 

پاسخ سوال 20

1) Autonomy روز هجدهم صفحه 99 | صفحه 201 شماره واژه 12 

2) Longevity روز  یکصد و یکم صفحه 373 | صفحه 216 شماره واژه 205

3) Reaction روز شصت و یکم صفحه 241 | صفحه 208 شماره واژه 310 

✔ 4) Malice «کینه، سوء نیت، بدجنسی» از ریشه malicious که هر دو کتاب آمده است  


سوالات درک مطلب زبان دکتری 97

تحلیل ما از بخش سوالات درک مطلب کنکور دکتری 96 علوم انسانی، هنر، دامپزشکی و …. بدین صورت است:

متن اول ……… بود و متن دوم ……. . 

متن اول

سوال 21-25 زبان دکتری 97 انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

پاسخ سوال 151 گزینه 2 صحیح است 

پاسخ سوال 152 گزینه 3 صحیح است 

کدام‌یک از عبارات زیر درک کلی از کشفیات اشاره شده در پاراگراف اول را به‌خوبی شرح می‌دهد؟

1) غیرقابل‌باور                                         2) محتاطانه                                3) مشتاقانه                                 4) مشکوک

در پاراگراف اول متن، نویسنده با دیدی مثبت (رد گزینه 1، 2 و 4) به امکان وجود حیات در سایر سیارات اشاره می‌کند. چنانچه به کشفیات و مطالعات اخیر پژوهشگران در تایید امکان حیات با شواهد علمی تاکیدی بر این مدعاست.

پاسخ سوال 153 گزینه 1 صحیح است 

پاسخ سوال 154 گزینه 2 صحیح است 

پاسخ سوال 155 گزینه 4 صحیح است 

متن دوم

سوال 26-30 زبان دکتری 97 انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

پاسخ سوال 156 گزینه 1 صحیح است 

پاسخ سوال 157 گزینه 1 صحیح است 

پاسخ سوال 158 گزینه 3 صحیح است 

پاسخ سوال 159 گزینه 2 صحیح است 

پاسخ سوال 160 گزینه 2 یا 4 صحیح است (احتمالا نظر سنجش بر 4 باشه اما هیچ دلیلی بر رد 2 نیست.)


  

facebook-زبان-عمومی
google-plus-زبان-عمومی

Instagram-General-English-زبان-عمومی

34 کامنت برای دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری علوم انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی ۱۳۹۷

 1. Ali

  به نام خدا
  سلام
  من از کتاب “زبان عمومی دکتری زیر ذره­ بین” استفاده کردم (چاپ دوم، ۱۳۹۶)، البته همه مطالب آن را مطالعه نکردم اما در مجموع کتاب مناسب و خوبی (دسته ­بندی مناسب مطالب، دربرداشتن منابع مناسب برای آزمون و Font مناسب) است. چند نکته نیاز به ویرایش:
  ۱- شماره ­گذاری در پاورقی: عدد کمی بالاتر از عبارت قرار گرفته است که البته مربوط به خود نرم ­افزار واژه­ پرداز است. راه ­حل: “عدد” را در پاورقی حذف کنید و مجددا همان عدد را بنویسید.
  ۲- جمله شماره ۱۸ در صفحه ۱۰۷ و جملات ۱ و ۲ در صفحه ۸۹ نیاز به کاما ندارد.
  ۳-  واژه می­ بایست (ص ۲۶۹) در زبان فارسی مربوط به زمان گذشته است.
  ۴- معنای واژه overbearing (ص ۲۳۶) “مستند” نوشته شده است بجای “مستبد”.
  ۵- معنای واژه radical (ص ۱۹۶) “انقلابی” نیست، مخصوصا اینکه واژه “انقلابی” بار معنایی مثبت دارد.
  ۶- اگرچه عامیانه­ نویسی در فضای مجازی رایج شده است اما استفاده از آن در کتب علمی می ­تواند به معنای رسمیت بخشیدن به آن و طبعا منجر به آسیب­ زدن به زبان فارسی (در نوشتار) شود.

  • سلام حضور شما
   ممنون از نظر لطف شما و ارسال این موارد.
   ۱٫ دلیل این موضوع، عرف نگارش است. در عرف نگارش پاورقی به صورت superscript نوشته میشه. این موضوع در خود متن و در پاروقی به این شکل هست.
   ۲٫ ممنون از شما. جمله بخش if اصلاح شد در ویرایش جدید و اون دوجمله با فرمت کامادار بدون اشکال هستند گرچه توصیه به نبود کامای آنهاست.
   ۳٫ واژه می‌بایست زمان ندارد. زمان «می‌بایست» رو فعل بعد از خودش تعیین میکنه. برای مثال «می‌بایست می‌رفت»، «می‌بایست برود».
   «پیش زخم تو به از سینه سپر می‌بایست – با غم عشق تو تدبیر دگر می‌بایست» _اوحدی
   گرچه روی کاغذ «می‌بایست» ماضی و «می‌باید» مضارع هست اما در بسیاری موارد اینگونه نیست.
   ۴٫ خیلی متشکرم. این موضوع از قلم افتاده بود. سپاس از دقتتون
   ۵٫ این واژه می‌تونه معنای مثبتی داشته باشه و معنی «انقلابی» نادرست نیست:
   We need to make some radical changes to our operating procedures.
   ما نیازمند یک سری تغییر انقلابی (اساسی) در فرآیندهای عملیاتی مان هستیم
   ۶٫ پاسخ رو میشه به دو بخش تقسیم کرد: آ. هدف اول از این موضوع سادگی خوانش هست که طبق بازخورد ما از دانشجویان، کمک بسیار زیادی کرده که بخشی که برای دانشجوها دشوار و غیرممکن می‌نمود، ساده و ساده‌تر شود. ب. این موضوع هیچ لطمه ای به ادبیات فارسی نمیزنه، چه بسا لطمه به این زبان در نوشتار از زمانی ایجاد شد که به جای «دبیره» گفتیم «خط» و به جای «مانوی و پهلوی» از الفبای «عربی» بهره بردیم. مشکل اساساً از جای دیگه هست. سرانجام اینکه، کتاب با انتخاب واژگان و معادلش نقش بزرگی در زنده کردن ادبیات کهن (نه الزاماً پارسی) داشته و از واژه هایی که دانشجویان ما حتی معانیشون رو هم نمیدونن زیاد استفاده کردیم تا بلکه یادی شود از زبان باستانی خودمون. گرچه متاسفانه امتزاج عربی در فارسی هم ناگریز بوده. اما باید دقت کرد که نوشتار ما متاسفانه چندین و چند گام از محاوره عقب مونده و این عقب موندگی در هیچ زبانی به اندازه فارسی نیست. در حال حاضر ما دو زبون داریم. زبون محاوره و زبان نوشتاری. بحث این موضوع طولانی هست البته و ازش بگذریم بهتره.
   موفق و پیروز باشید.

 2. رضا

  استاد سلام
  جسارتا این دفترچه ای که پاسخ دادید؛ کدوم دفترچه هست؟a – b – c???
  من سوالم f بود. ولی فقط گزینه ها (یعنی پاسخ ۱-۲-۳-۴) رو علامت زدم و الان دقیقا یادم نیست
  میشه منو راهنمایی بفرمایید؟

  • سلام حضور شما
   کد دفترچه رو نمیدونیم چون یکی از دانشحوها فرستاد و جلد دفترچه نبود و بالاش هم البته کراپ شده بود. گزینه هاش مهمه و صورت سوال هم هست.

 3. محمد

  با سلام خدمت استاد بزرگوار
  به نظرتون سوال ۱۶ کلمه frugal نمیتونه صحیح باشه ؟ economically frugal به مفهوم صرفه جو از نظر اقتصادی
  ممنون

 4. فاطمه

  سلام. لطف می کنید جواب سوالات درک مطلب رو هم بذارید؟ تا سه شنبه نمیتونیم صبر کنیم….

 5. m.hajhoseini

  سلام. خداقوت و خسته نباشید
  من پاسخ سوالات درک مطلب رو نمیبینم یا هنوز روی سایت نرفته؟
  اگر عکسی از سوالات درک مطلب هم روی سایت میگذاشتید سوال و گزینه ها یادمون میومد لطف بزرگی می کردید.
  با سپاس

 6. رحیمی

  سلام خدمت استاد ارجمند

  کار تایپ تموم نشد؟

 7. ارمان

  با سلام و عرض ادب

  آیا تا اخر امشب سوالات درک مطلب گذاشته میشود یا خیر؟

  • سلام حضور شما
   درک مطلب چون فایل درستی ازش نداریم، نتونستیم بذاریم. متاسفانه برخی دارن و فایل رو نه جواب میدن و نه میفرستن که ما جواب بدیم!
   فردا دفترچه میاد و پاسخ رو قرار میدیم

 8. مهدی موسوی

  باسلام و احترام…ممنونم از لطفتون ..جوابهای درک مطلب(۲۰ تا ۳۰) رو محبت میکنین در سایت قراربدین…ممنونم

 9. میلاد

  سلام. امکانش هست سوالات درک مطلب ها رو هم بگذارید چون با نبودن گزینه ها یادمون نمیاد که کدوم گزینه رو زدیم

  • سلام حضور شما
   سوالاتی که ما داریم دارای واترمارک بیش از حد بزرگ و پررنگ هستند و مجبوریم دو صفحه سوال رو تایپ کنیم.
   اگه کسی نسخه بهتری داره، لطفا ارسال کنه به @ZabanZireZarrebin تا قرار بدیم.

 10. سحر

  سلام و خسته نباشید
  با توجه به سوالات دکتری امکان پیش بینی چگونگی سوالات ارشد وجود دارد؟اگر پاسخ مثبت است شما چگونه پیش بینی میکنید؟
  سپاس

  • سلام حضور شما
   نمیشه کنکور دکتری رو به ارشد تعمیم داد یا برعکس.
   سه روز دیگه درسهایی که از این کنکور باید برای کنکور ارشد گرفت رو توی کانال تلگرام قرار میدیم.

 11. سهیل

  سلام استاد خسته نباشید
  سوالات درک مطلب را چه زمانی در سایت قرار می دهید؟
  با تشکر

 12. ن م

  با سلام

  چرا پاسخ های درک مطلب رو نذاشتین؟ شما که زحمت کشیدین اونارو هم بذارین لطفا

  • سلام حضور شما
   سوالاتی که ما داریم دارای واترمارک بیش از حد بزرگ و پررنگ هستند و مجبوریم دو صفحه سوال رو تایپ کنیم.
   اگه کسی نسخه بهتری داره، لطفا ارسال کنه به @ZabanZireZarrebin تا قرار بدیم.

 13. مهرسا

  استاد یه دونه‌اید. من داوطلب ارشدم اما تستهاش به چشم من که کتابهای ارشد شما رو خوندم چیز خاصی نداشت چه برسه به اونایی که کتاب دکتری رو خوندن.

 14. آرزو

  سلام وقتتون بخیر و خسته نباشید. ببخشید از کجا میشه این صفحه رو دانلود کرد؟

  (گزینه دانلودی نمیبینم متاسفانه)

 15. رضا م

  سلام استاد. یه خسته نباشید جانانه میگم.

  همه چی عالی بود. مطمئنم همونجوری که همیشه بهم انرژی دادید تو مسیر، نتیجه رو خواهم گرفت و برای شما میفرستم حتما.

  زبان رو من بدون دیدن پاسخ مطمئن هستم بالای ۸۰ میزنم. واقعا یک عمر مدیونتم و چراییش رو هم خودتون میدونید. مرسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Top