Google دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور ارشد و دکتری 94 تا 97

زبان عمومی دکتری و ارشد

جهانشاهی - یوسف زاده

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور ارشد و دکتری

از این لینک شما قادر خواهید بود تا به پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سالهای اخیر به رایگان دسترسی داشته باشید.

پاسخ تشریحی زبان دکتری 1397 فنی مهندسی و علوم پایه

پاسخهای جامع آزمون 4 اسفند 96 زبان دکتری، توسط اساتید در این لینک قابل مشاهده است. «دانلود و توضیحات بیشتر…»

پاسخ تشریحی زبان دکتری 1397 علوم انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

پاسخهای جامع آزمون 4 اسفند 96 زبان دکتری 1397، توسط اساتید در این لینک قابل مشاهده است. «دانلود و توضیحات بیشتر…»


برای دانلود هریک از سوالات، بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید:

کنکورهای 1397

کنکورهای 1396

کنکورهای 1395

کنکورهای 1394

facebook-زبان-عمومی
google-plus-زبان-عمومی

Instagram-General-English-زبان-عمومی

Comments are closed.

Top